top of page
  • תמונת הסופר/תענת אסודי

לפני הכל, פעילות גופנית היא בריאות.בריאות נפשית, ואז פיזית.

אין תנועה רעה. כל תנועה היא טובה.

קצרה,

ארוכה,

ספורטיבית,

יומיומית בדרך ל-

במכון כושר,

עם הילדים,

כל

תנועה

היא

טובה.


הורגלנו לחשוב שהמהות היחידה של פעילות גופנית היא ההנצחה של השאיפה האינסופית שלנו להצטמצם, לרזות, להתחטב - או כל מילה אחרת שמבטאת את צמצום המקום הפיזי שאנחנו תופסות.

אז לא,

לפני הכל,

פעילות גופנית היא בריאות.

בריאות נפשית,

ואז פיזית.

ורק אז כל השאר. אם בכלל.

אין גוף מושלם לתנועה.

כל גוף הוא מושלם לתנועה.

הגוף שלנו נולד לזוז.

שיהיה שבוע מעולה,

מלא בתנועה
Comments


bottom of page